Velkommen til 1. Ebeltoft Gruppe 
Det Danske Spejderkorps

Kalender 2015

 

 
31/10   sedler ud til julemarked.
 
 3/11    bestyrrelsmøde kl 19 på spejdergården
 
14/11   vi samler pakker ind til julemarked.
 
29/11   julemarked.
 
5/12     jule hygge føtex
 
8/12 sidste møde inden jul.
 
2016
 
5/1 vi starter efter jul.
 
16/1 julefrokost for ledere og bestyrrelse.
 
2/2  styrrelsmøde.
 
1/3 genneralforsamling
 
19/3 arbejdsdag på gården.
 

 

             
 
 
 
 
 
 
er der nogle der vil hjælpe
med hjemmesiden
kontakt Claus.
 
 
 
 
 
 
 

Hvordan bliver jeg spejder ?

Hvis du vil prøvet at være spejder i 1. Ebeltoft kan du gøre følgende:
 
Kontakt lederen for din aldersklasse, se Ledere, og aftal at komme til mødet på næste tirsdag.
 
Send en mail, se Kontakt, og stil de spørgsmål du måtte have, os skriv evt at du kommer til mødet på næste tirsdag.
 
Mød op på Spejdergården en tirsdag aften før mødestart kl. 18,30. 
 
1. Ebeltoft Gruppe har til huse på Dråbyvej 9, 8400 Ebeltoft, se Spejdergården. 
 
Det koster et kontingent på 2 x 600,- pr år at være spejder. Det betales i april og
september.
 
 
 
 
 
 
Et billede fra divi 2015